CAT: Carretera de La Quillane a Els Angles. Al fons, les muntanyes frontera amb l’Olla de Núria